Szukaj

Nasza  praca

08.03.2021r.
Dzisiaj kroniki józefińskie.

25.02.2021r.  Bogoniowice.
 
Mała wioska, znajdująca się w gminie Ciężkowice, w powiecie tarnowskim - skrywa w sobie przepiękną, niestety zapomnianą już dzisiaj historię.
Dwór, który kiedyś się tu znajdował, a po którym dzisiaj się już nic nie zachowało, był jednym z najbardziej interesujących polskich zespołów dworskich epoki baroku. Podczas I wojny światowej mieścił się w nim lazaret polowy. Obecnie na jego miejsu, znajduje się budynek szkoły.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących historii Bogoniowic, zachęcamy do odwiedzenia strony www.encyklopedia.ciezkowice.pl
Poniżej zamieszczamy archiwalne zdjęcia dworu w Bogoniowicach, które pochodzą z albumu wydanego w 2013r. pt: " Dwory Małopolski w Fotografii Archiwalnej" autorstwa Marzeny Kraińskiej oraz akta metrykalne dziedziców Bogoniowic, które są efektem naszych kolejnych poszukiwań genealogicznych.


Trzecieski Franciszek h. Strzemię, oficer, powstaniec listopadowy i styczniowy, odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militarii, poseł parlamentu Austrii, założyciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - metryka zgonu.

26.02.2021r. Rożnów

Widzisz tak pięknie ozdobione księgi i wiesz, że praca nad nimi będzie czystą przyjemnością 📖📖

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

                       " Pamiętajcie, rycerz ginie, ale nie umiera."
                                                                                 Zofia Pilecka

Zachęcamy do odwiedzenia strony Katalog Żołnierzy Wyklętych, Fundacji Kwartalnika "Wyklęci": www.listawykletych.pl oraz do przeczytania poniższej lektury: 

02.03.2021r. Pleśna, woj. małopolskie.

Nazwiska, które najczęściej występują w miejscowościach Pleśna, Lichwin, Rychwałd i Łowczówek w latach 1671-1890r:

Baran, Bigos, Chochołowicz, Cieśla, Czosnek, Duraczyński, Gawron, Gąciarz, Grebla, Iwaniec, Jurkiewicz, Knapik, Kozioł, Kubicz, Kucharzyk, Łabuz, Michalik, Nowak, Olesik, Panek, Rąpała, Rzońca, Siedlik, Stępek, Tatar, Wójcik, Zając, Zakrzewski, Zdeb, Zięcina.

Poniżej Uniwersum wydane przez Cesarzową Marię Teresę Habsburg z 1776r., dotyczące zniekształcania, zmiany, pomyłek w zapisie nazwisk.

03.03.2021r.

Początkowo, po I rozbiorze Polski, ziemie które znalazły się pod zaborem austriacko-węgierskim zachowały swój podział administracyjny. Jednak już w 1773r. nowa władza zaczęła wprowadzać swój nowy podział, wzorowany na tym, który obowiązywał w Królestwie Czech. Podzielono kraj na 6 cyrkułów i 59 okręgów (dystryktów). W 1775r. zmniejszono liczbę okręgów do 19. W roku 1782 zlikwidowano całkowicie dystrykty i wprowadzono podział administracyjny na 18 cyrkułów. Reforma ta, z kilkoma zmianami utrzymała się do połowy XIX wieku. 

Poniżej mapa Galicji z lat 1785 -1789.

04.03.2021r. Tarnów

Poniżej wklejamy opis pożaru Tarnowa, który ksiądz zamieścił w księdze metrykalnej. Pożar miał miejsce 16 sierpnia 1743r. i rozpoczął się od domu Żyda  " w środku ulicy Żydowskiej tak cała ulica Żydowska zagorzała."
Po więcej informacji odnośnie wielkich pożarów Tarnowa oraz jednym trzęsieniu ziemi, zapraszamy na naszą stronę na facebooku.

06.03.2021r.
Chaty Dymne.

Wiejskie chaty przez długi czas nie posiadały kominów, ani przewodów dymowych. Nazywano je chatami dymnymi lub kurnymi. Początkowo domy te miały dość duży dach, pokryty trzciną lub wiszem z gliną. Miało to na celu zabezpieczać je przed pożarem. Ściany były trzcinowe lub z wierzbiny, obrzucone z zewnątrz i wewnątrz gliną. Chaty oświetlały małe okienka, zaciągnięte błonami zwierzęcych kiszek, a od środka na noc zasuwano okiennice. We wnętrzu znajdowała się izba, w której na samym środku, na polepie miejsce zajmowało palenisko. Dym uchodził poprzez otwór w najwyższym, centralnym punkcie dachu. 
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa pisze w swoich "Listach z podróży": " jadąc w 1824 roku z Kielc w krakowskie, prawie nigdzie nie widziałam kominów [...] wszędzie dym napełnia izbę całą i wychodzi jak może okopconym dachem, drzwiami, oknem. Ciemnota [oczu] jest też tu kalectwem bardzo pospolitym, osobliwie ta, którą kurzu ślepotą zowią [...] dotknięte nią osoby, nic nie widzą skoro słońce zajdzie [...] ale przykład jednych nic drugich nie uczy. Owszem, takie mają w dymie upodobanie, że kiedy który właściciel w nowym domostwie komin im postawi, zatykają najszczelniej otwór, żeby koniecznie dym ulubiony rozchodził się po izbie i ciepło wraz z nim nie uciekało. Tak ojcowie nasi żyli - mówią - tak my urodzili się i wyrośli, a dobrze jest i było."
W XIX wieku częściowo usunięto zadymienie wnętrza poprzez wprowadzenie kapy, która to odprowadzała dym do sieni lub na strych, a stamtąd dymnikami na zewnątrz. Kurne chaty niemal całkowicie zanikły w XX wieku.

07.03.2021r.
5 Pułk Strzelców Konnych.

5 Pułk Strzelców Konnych był jednym z czterdziestu pułków kawalerii polskiej. Historia jego powstania sięga polskiej armi czasów Księstwa Warszawskiego oraz Napoleona. Utworzony został w 1806r. Brał udział w walkach z Rosją w 1812r. Podczas powstania listopadowego żołnierze pułku walczyli pod Grochowem, Ostrołęką, Wawrem. 5 Pułku Strzelców Konnych nie zabrakło także w walkach o granice Rzeczypospolitej w latach 1918 - 1921. W okresie międzywojennym stacjonował w Tarnowie, a potem w Dębicy. W trakcie kampanii wrześniowej działał w ramach Krakowskiej Brygady Kawalerii i walczył w bitwach min. pod Woźnikami, Tarnawką, Tomaszowem Lubelskim. Podczas okupacji niemieckiej część żołnierzy pułku znalazła się w szeregach Wojska Polskiego na Zachodzie, a część brała udział w konspiracji w ramach dębickiego i miechowskiego okręgu Armi Krajowej. Służbę w pułku odbywali oficerowie i żołnierze z różnych regionów kraju. Najczęściej jednak do służby zasadniczej powoływano wojskowych z najbliższych okolic tj. powiatu tarnowskiego, nowodąbrowskiego oraz brzeskiego.
Poniżej zamieszczone zdjęcia pochodzą z książki E.Juśko, M.Małozięć pt. "5 Pułk Strzelców Konnych Historia•Tradycja•Pamięć"  2008r.